dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Vật lý 7(Tiết 8) mien phi,tai lieu Vật lý 7(Tiết 8) mien phi,bai giang Vật lý 7(Tiết 8) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/10/2010 4:02:17 PM
Filesize: 0.21 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
4/10/2010
VinaPhong
1
Tiết 8: Gương cầu lõm.
Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu. Liệu gương cầu lõm có tạo được ảnh của một vật giống như gương cầu lồi không?
4/10/2010
VinaPhong
2
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Thí nghiệm:
C1: Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm trên là ảnh gì? So với cây nến thì lớn hơn hay nhỏ hơn?
Ảnh đó là ảnh ảo.
Bố trí thí nghiệm như hình 8.1. Hãy quan sát ảnh của cây nến tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt cây nến sát gương rồi di chuyển từ từ ra xa gương, cho đến khi không nhìn thấy ảnh đó nữa?
So với cây nến thì ảnh này lớn hơn.
4/10/2010
VinaPhong
3
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
C2: Hãy bố trí thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh ảo của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô tả cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh?
Đặt một gương phẳng và một gương cầu lõm có cùng kích thước gần nhau như hình vẽ. Đặt trước mỗi gương một cây nến gần gương, có khoảng cách từ gương đến cây nến bằng nhau.
Ảnh của vật cho bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh của vật cho bởi gương phẳng.
Kết luận:
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh không hứng được trên màn chắn và vật.
ảo
lớn hơn
4/10/2010
VinaPhong
4
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
1. Đối với chùm tia tới song song:
Dùng đèn pin chiếu một chùm tia sáng song song đi là là trên một màn chắn, tới một gương cầu lõm (hình 8.2)
C3: Quan sát chùm tia phản xạ xem có đặc điểm gì?
Chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
Kết luận:
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ tại một điểm trước gương.
hội tụ
4/10/2010
VinaPhong
5
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
C4: Hình 8.3 là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng một vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên?
Ánh sáng mặt trời là một chùm ánh sáng song song chiếu vào gương cầu lõm nên hội tụ vào một điểm trước gương, vì vậy toàn bộ năng lượng của chùm sáng tập trung vào vật nên vật nóng lên.
1. Đối với chùm tia tới song song:
4/10/2010
VinaPhong
6
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
1. Đối với chùm tia tới song song:
2. Đối với chùm tia tới phân kì:
Thí nghiệm:
Điều chỉnh đèn pin để tạo ra một chùm tia sáng phân kì xuất phát từ điểm S (ở gần gương) tới một gương cầu lõm (hình 8.4)
C5: Bằng cách di chuyển đèn pin, hãy tìm vị trí của S để thu được chùm phản xạ là một chùm sáng song song
4/10/2010
VinaPhong
7
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
1. Đối với chùm tia tới song song:
2. Đối với chùm tia tới phân kì:
Kết luận:
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia song song.
phản xạ
4/10/2010
VinaPhong
8
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.
III. Vận dụng.
Tìm hiểu đèn pin:
Mở pha đèn pin thấp một gương giống gương cầu lõm và một bóng đèn. Vị trí bóng đèn và gương được bố trí như hình 8.5.
Lắp pha đèn vào thân đèn. Bật đèn sáng, xoay nhẹ pha đèn để thay đổi vị trí của bóng đèn so với gương.
4/10/2010
VinaPhong
9
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.
III. Vận dụng.
C6: Xoay pha đèn đến vị trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song song từ pha đèn chiếu ra.
Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?
Vì một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song. Mà chùm sáng song song cho cường độ sáng không thay đổi nên đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.
4/10/2010
VinaPhong
10
Tiết 8: Gương cầu lõm.
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.
III. Vận dụng.
C7: Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pha thì ta xoay pha đèn để cho bóng đèn xa ra hay lại gần gương?
Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pha thì ta xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.