dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 1tiết mien phi,tai lieu Kiểm tra 1tiết mien phi,bai giang Kiểm tra 1tiết mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/13/2010 3:08:17 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kiểm tra 1 tiết . Môn Tiếng Việt

Họ và Tên: .................................................................................... Lớp 7..........
Ngày kiểm tra ...........................................................................................................
Đề bài
I. Phần trắc nghiệm khách quan
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Rút gọn câu
A. Chỉ có thể vắng chủ ngữ
B. Chỉ có thể vắng vị ngữ
C. Chỉ có thể vắng một số bộ phận
Câu 2: Dòng nào không đúng cấu tạo của câu đơn đặc biệt
A. Không tuân thủ cấu tạo của câu đơn đặc biệt
B. Có một từ hoặc cụm từ, làm trung tâm cú pháp
C. Chỉ có thành phần vị ngữ
Câu 3: Câu đơn đặc biệt chia thành
A. Hai loại B. Ba loại C. Bốn loại
Câu 4: Dòng nào sau đây có sử dụng câu đặc biệt
A. Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi
B. Đêm. Thành phố lên đèn như sao xa
C. Họ là những tấm gương dũng cảm. Vì những lẽ đó, họ gắn với chúng ta
II. Phần tự luận
Câu 5: Câu đặc biệt được sử dụng nhằm mục đích gì?
Câu 6: Nêu sự giống và khác nhau giữa rút gọn câu và câu đặc biệt.
Bài làm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................