dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa lý 7 mien phi,tai lieu Địa lý 7 mien phi,bai giang Địa lý 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/13/2010 3:12:11 PM
Filesize: 0.16 M
Download count: 105
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngay 12 2009

Phần I : Thành Phần nhân văn của môi trường

1:
Bài 1:Dân Số
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về dân số (tháp tuổi, nguồn lao động.)
- Nắm được sự gia tăng dân số trên thế giới và hậu quả của nó.
- Liên hệ với sự gia tăng dân số ở địa phương và ở Việt Nam.
2. Kĩ năng: Phân tích được sự gia tăng dân số. Đọc và phân tích bảng số hiệu, biểu đồ, lược đồ, tháp tuổi.
3: Thái độ: tinh thần hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến có tinh thần hợp tác
II.chuẩn bị:
1.GV: BĐ
2.HS : SGK , Phiếu học tập
III.Tiến trình tổ chức dạy học
1.định tổ chức: (1phút )
..
2. Kiểm tra bài cũ:
- Không kiểm tra
3. Bài mới
Giáo viên giới thiệu bài mới

Hoạt động của thầy và trò
dung


*Hoạt động 1: (20phút) Dân số – Nguồn lao động:

- Hàng năm đều có các cuộc điều tra dân số? Tác dụng của các cuộc điều tra đó? (Điều tra dân số biết tổng số dân, nam, nữ, văn hóa, văn hoá dân tộc)
GV: Cho HS QS H1.1 giới thiệu tháp tuổi. Sau đó phát phiếu học tập cho học sinh.
-Hoạt động nhóm :4 nhóm.
B1.GV giao nhiệm vụ cho các nhóm
HS: làm bài tập theo nội dung SGK-trang 3
- Tháp tuổi là gì?
- Nhìn vào tháp tuổi ta thấy thể hiện điều gì?


- Chúng ta nghiên cứu những vấn đề về dân số để làm gì ?
- B2. Các nhóm trao đổi ý kiến thống nhất ghi vào phiếu
- B3. phiếu học tập lên bảng
GV đưa đáp án
(Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể của dân số
- Tháp tuổi cho biết tổng số nam, tổng số nữ, tổng số dân, các độ tuổi.)


GV : Định hướng sự phát triển dân số từ đó có sự điều chỉnh sự phát triển KT-VH-XH,…
GV:Chuẩn kiến thức.
*Hoạt động 2: (10phút) Dân số tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX.
GV: Theo biểu đồ H 1.4, hướng dẫn học sinh đọc thuật ngữ ThS, TLT, cho biết:
- Sự gia tăng TN và sự gia tăng cơ giới.
GV:Yêu cầu quan sát từ H 1.2 cho biết:
-Tình hình tăng dân số từ đầu CN đến TK19?
(Tăng chậm)
- Từ TK 19 đến TK 20 ?(Tăng nhanh)
- Nguyên nhân của sự phát triển chậm và phát triển nhanh của dân số?

*Hoạt động 3: (10phút) Sự bùng nổ dân số.
-Yêu cầu HS quan sát H 1.3 và H 1.4 cho biết:
- Trong GĐ hiện nay <1950-2000> nhóm nước nào có tỉ lệ tăng dân số cao hơn ?

- Nguyên nhân nào khiến cho dân số tăng nhanh
- Sự bùng nổ dân số xảy ra khi nào? (Khi tỷ lệ dân số phát triển hàng năm tới: 2,1%.)

- Hậu quả của sự gia tăng dân số? (+ Gây sức ép về lao động
+Ytế,chỗở,việclàm,môitrường, GTVT,…)